این روبات با دیگر روبات‌هایی که تا به امروز ال‌جی معرفی کرده تفاوت دارد؛ چراکه این محصول نوعی روبات پوشیدنی است و به تنهایی کاربردی ندارد. این روبات پوشیدنی به مفاصل چرخشی و کفش‌های متصل به آن با قابلیت تنظیم مجهز است که باعث می‌شوند پوشیدن و درآوردن روبات آسان‌تر انجام شود. این روبات برای افزایش توان شخص هنگام حرکت، ایستادن و کار کردن طراحی شده است. این روبات می‌تواند به افرادی که اجسام سنگین را در کارخانه‌ها جابه‌جا می‌کنند کمک کند این کار را با صرف انرژی کمتر انجام دهند. ضمنا این روبات قادر است با اتصال به سرویس روبات‌های ال‌جی به بخشی از شبکه هوشمند محیط کاری تبدیل شود. این روبات‌ها در کنار یکدیگر می‌توانند اطلاعات را انتقال دهند و ابزارهای مختلف را در کارخانه‌ها به نقاط مختلف منتقل کنند. ضمنا این روبات‌ها قابلیت یادگیری کار و همچنین تحلیل اطلاعات بیومتریک و محیطی را دارند و از این طریق می‌توانند مصرف انرژی خود را به‌صورت هوشمند بهینه‌سازی کنند.