این فناوری تنها سه روز پس از به کارگیری در فرودگاه واشنگتن توانست فردی با هویت جعلی را ردیابی کند.   طبق گزارش سازمان گمرک و حفاظت از مرزهای آمریکا، یک مرد ٢٦ ساله از سائوپائولو برزیل توانست با یک پاسپورت فرانسوی ماموران را فریب دهد. اما هنگامی‌که او پاسپورتش را به افسر گمرک در فرودگاه بین‌المللی Dulles در واشنگتن داد، فناوری نوین مقایسه صورت او را لو داد. این سیستم نشان داد که صورت فرد با عکس موجود در پاسپورت همخوانی ندارد. به همین دلیل جوان ٢٦ ساله دقیق‌تر کنترل و در کفش او یک کارت شناسایی مربوط به جمهوری کنگو کشف شد.  هرچند کارشناسان درباره استفاده از این فناوری در ردیابی افراد هشدار داده‌انداما سازمان گمرک و کنترل مرزهای آمریکا معتقد است فناوری شناسایی صورت، امنیت فرودگاه‌ها را بیشتر می‌کند و البته زمان بررسی مدارک مسافران نیز کمتر می‌شود.