اپل در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر کرد دلیل حذف این اپلیکیشن‌ها را غیر‌قانونی بودن اپلیکیشن‌های شرط‌بندی عنوان کرده و گفته این شرکت خود را مقید به حذف این اپلیکیشن‌ها می‌داند. حدود ۸/ ۱میلیون اپلیکیشن روی فروشگاه نرم افزار اپل چین وجود دارد و حذف ۲۵‌هزار اپلیکیشن به معنای حذف ۴/ ۱درصد از آن اپلیکیشن‌هاست. با این حال رسانه‌های چینی به انتقاد از اپل بابت اجازه دادن به انتشار این اپلیکیشن‌ها ادامه می‌دهند.  حمله به اپل در رسانه‌های چین در موقعیت حساسی صورت می‌گیرد، چراکه دو کشور چین و آمریکا در فضای جنگ تعرفه‌ها به سر می‌برند. در همین حال محصولات اپل از جمله ‌آی‌فون در چین بسیار محبوب‌اند.  سال گذشته نیز اپل در یک پاکسازی مشابه ۷۰۰ اپلیکیشن ارائه دهنده خدمات وی پی ان را از فروشگاهش در چین حذف کرد چیزی که خواست مقامات این کشور بود. سیاست اپل در پیروی از دستورات دولت‌هایی چون چین برای حذف اپلیکیشن‌ها همواره مورد انتقاد بسیاری از تحلیلگران قرار گرفته که معتقدند این شرکت برای حفظ موقعیت خود در چین به هر نوع درخواستی از سوی دولت تن در می‌دهد.