علاوه بر این، یک‌پنجم پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که انتظار دارند استفاده حرفه‌ای از خدمات واقعیت مجازی و دورکاری در خودروهای شخصی نیز طی این مدت به یک پدیده غالب در دنیا مبدل شود. آنان می‌گویند تبدیل خودروهای امروزی به خودروهای خودران باعث خواهد شد تا افراد به جای رانندگی بتوانند وقت خود را به کارهای دیگری مانند مطالعه یا پیشبرد امور حرفه‌ای و شغلی اختصاص دهند. تحقیق یادشده که به همت موسسه TomTom Telematics انجام شده نشان می‌دهد ۳۲ درصد از پاسخ‌دهندگان اعتقاد دارند همراه شدن شرکت‌های تجاری و صاحبان مشاغل مختلف با این تغییرات شگرف و عمیق دشوار است و آنان باید به این منظور به شدت تلاش کنند. نیمی از این پاسخ‌دهندگان هم گفته‌اند اگر افراد حرفه‌ای نتوانند خود را با شرایط جدید سازگار کنند، از گردونه رقابت حرفه‌ای کنار گذاشته می‌شوند. بر همین اساس شرکت‌های تجاری باید تلاش کنند تا فرآیندهای خود را بر مبنای راه‌حل‌های جدید و دستاوردهای شگرف دنیای فناوری طراحی کرده و خود را با آنها سازگار کنند.