در تمام بازی شما و حریفتان با استفاده از کارت‌های مختلفی که در اختیارتان گذاشته می‌شود و هرکدام مصرف جدا و امتیاز مربوط به خود را دارد به ساختن سازه‌های مختلف می‌پردازید و در انتهای هر عصر با توجه به میزان ساخت و سازتان و درآمدی که داشته‌اید برایتان امتیازاتی در نظر گرفته می‌شود که مجموع این امتیازات برنده را در انتهای بازی مشخص می‌کند. برای این بازی انواع سازه‌های فرهنگی و موردنیاز یک شهر و در واقع یک تمدن که مدیریت آن را برعهده شما گذاشته‌اند باید ساخته شوند. هریک از عجایب هفت‌گانه را نیز هر بازیکن انتخاب می‌کند و با استفاده از مصالحی که در اختیار دارد به ساخت آن پرداخته و با صلاحدید خود می‌تواند حتی مواردی را نیز به آنها اضافه کند. در هر عصر برایتان مشخص می‌شود که چه مکان‌هایی را باید بسازید تا پیش‌نیاز ساخت اماکن مهم‌تری در عصر بعدی باشند. در واقع بدون ساختن آنها نمی‌توانید در مرحله بعدی به ساختن مکان‌های مهم‌تر آن‌هم به‌صورت رایگان بپردازید. در هر تمدنی که انتخاب کردید یا به‌صورت تصادفی قرار گرفتید باید به مدیریت منابع طبیعی آنجا پرداخته و به خوبی از آنها بهره‌برداری کنید تا بتوانید درآمدتان را کنترل کرده و از طرفی توانایی دادوستد با سایر تمدن‌ها را هم داشته باشید. در نهایت فردی که کارت‌های فرهنگی بیشتری داشته یا عجایب بیشتری ساخته باشد یا مجموع امتیازات و سکه‌هایش بیشتر باشد به‌عنوان برنده بازی معرفی خواهد شد.