خوراکیان با بیان اینکه در سال ۲۰۰۹ نزدیک به ۷ تا ۸ سیستم عامل فعال و متعلق به کشورهای مختلف بود، ادامه داد: اما در سال ۲۰۱۶ آمارها نشان داد که ۸/ ۸۴ درصد سیستم‌های عامل دنیا اندروید و ۴/ ۱۴ درصد آی او اس (iOS) است و تمام فعالیت‌های مجازی کاربران با این دو سیستم عامل انجام می‌گیرد. معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه فضای مجازی تنها در سبک زندگی تغییر ایجاد نمی‌کند، بلکه در نظام معرفتی ما نیز تاثیر می‌گذارد، درباره رابطه گسترده‌ میان فضای مجازی و اقتصاد گفت: در سال ۲۰۱۱، از ۵ شرکت برتر اقتصاد دنیا تنها یک شرکت در حوزه فضای مجازی فعال بود؛ اما آمارها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۶ هر ۵ شرکت برتر اقتصاد دنیا شرکت‌های فعال در فضای مجازی بودند.