این محققان که در موسسه تحقیقاتی چک پوینت فعالیت می‌کنند، عنوان کرده‌اند که با بررسی میلیون‌ها دستگاه فکس به این نتیجه رسیده‌اند که هکرها می‌توانند پیام‌های محرمانه و خصوصی افراد را از این طریق به راحتی به دست بیاورند. به گفته یکی از متخصصان امنیت سایبری، بسیاری از دستگاه‌های فکس قابل استفاده در ادارات و شرکت‌های مختلف در سراسر جهان بسیار قدیمی و ارتقا نیافته هستند که این امر می‌تواند ضریب نفوذ و آسیب‌پذیری آنها را به شدت بالا ببرد.  به‌طور متوسط، طبق آمارهای منتشره، بالغ بر ۴۵ میلیون دستگاه فکس در جهان روزانه استفاده و این امر موجب می‌شود اطلاعات مهمی نظیر بانکداری، حقوقی و سلامت و بهداشت در دسترس هکرها و مجرمان سایبری قرار بگیرد که درصورت سرقت و افشاگری، امنیت ملی یک کشور را به مخاطره خواهد انداخت.