پژوهشگران، تصاویر افرادی از نژادهای گوناگون و یک روبات شبه انسان را جمع‌آوری کردند، سپس، رنگ روبات را باتوجه به رنگ‌های گوناگون پوست انسان تغییر دادند. پس از این مرحله، از شرکت‌کنندگان خواسته شد که نقش مامور پلیس را بازی کنند و در مورد شلیک به تصاویر گوناگون تصمیم بگیرند. تصاویر، چهره افراد گوناگون و چهره روبات را شامل می‌شد که برخی از آنها سلاح به همراه داشتند و برخی بدون سلاح بودند. شرکت‌کنندگان، تصاویر را برای چند ثانیه دیدند و سپس از آنها خواسته شد که براساس غریزه خود واکنش نشان دهند. نتایج این بررسی نشان داد شرکت‌کنندگان که بیشتر آنها سفید پوست بودند، در شلیک به تصاویر انسان و روبات سیاه‌رنگ، شتاب بیشتری داشتند. همچنین آنها در برابر انسان‌ها و روبات‌های غیرمسلح سفید پوست، زودتر از شلیک خودداری می‌کردند.

در مقاله این پژوهش آمده است: سطح توافق در میان شرکت‌کنندگان هنگام برخورد با مفاهیم نژادی، قابل توجه بود. شرکت‌کنندگان توانستند به سادگی، نژاد روبات‌ها را تشخیص دهند و تعصب آنها هنگام تیراندازی، براساس این مقوله‌های اجتماعی صورت گرفت. این نتایج، پیامدهای ناخوشایندی برای آینده دارند. بسیاری از روبات‌های کنونی، سفید رنگ هستند و به گفته پژوهشگران، به سازندگان‌شان شباهت دارند. شاید نقش این روبات‌ها و همکاری‌شان با انسان‌ها، به زودی در جهان گسترش یابد و اگر بیشتر روبات‌ها، سفیدرنگ باشند، تبعیض نژادی و تعصب در جهان تشدید می‌شود.  «کریستوف بارتنک» (Christoph Bartneck)، استاد دانشگاه کنتربری و نویسنده ارشد این پژوهش گفت: هدف ما از این پژوهش، ترغیب متخصصان روباتیک به ابداع روبات‌هایی است که به عقاید نژادپرستی، واکنش نشان می‌دهند. نیازی نیست که همه روبات‌های ساخته شده، سفیدرنگ باشند.