حمید فتاحی در گفت‌وگویی که روی سایت وزارت ارتباطات منتشر شده این حمایت را وظیفه وزارت ارتباطات عنوان کرد تا به گفته وی فضا را به نفع پیام‌رسان‌های بومی و به نفع دانش داخلی و نیروی انسانی داخلی تغییر دهند. به گفته فتاحی تاکنون ۴ پیام‌رسان وام پنج میلیاردتومانی را دریافت کرده‌اند و دو درخواست نیز در مرحله اداری دریافت قرار دارد و سایر امکانات نیز در حال انجام است. به جز این برخی حمایت‌های مصوب سخت‌افزاری نیز به گفته رئیس شرکت زیرساخت در اختیار پیام‌رسان‌های بومی قرار گرفته از جمله آنها واگذاری ۵۰ سرور است. وی افزود: حمایت از پیام‌رسان‌های بومی ادامه دارد؛ اما اعتقاد داریم مشکل پیام‌رسان‌ها فنی نیست، بلکه مشکل اعتماد و اقبال عمومی کاربران است که وظیفه وزارت ارتباطات نیست. فتاحی با بیان اینکه اگر اعتمادسازی رخ ندهد، بهترین سیستم فنی را هم بیاورید و حتی از سر انحصار و زور کاربر جذب شود، ماندگاری ندارد. به گفته فتاحی ارائه سرور و دیتاسنتر و دیگر حمایت‌ها نیز در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.