معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: در زمینه افزایش صفحات وب فارسی اگرچه شاخصی پیش‌بینی نشده است اما تلاش برای ارتقای وضعیت فعلی در دستور کار قرار دارد. سرائیان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان صفحات وب فارسی طی دو سال اخیر رشد خوبی داشته و هم اکنون درصد صفحات وب فارسی به ۹/  ۱ درصد از سهم کل فضای وب رسیده است. وی با بیان اینکه این رقم سال گذشته ۲/  ۱ درصد و سال پیش از آن ۷/  ۰ درصد بوده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون زبان فارسی با سهم ۹/  ۱ درصدی در فضای وب از کشورهای چین و ترکیه و حتی کشورهای عربی نیز سبقت گرفته و مسیر رو به رشدی را با سرعت طی می‌کند. این آمار مطابق با گزارش یک سایت معتبر بین‌المللی منتشر شده و این سایت به‌صورت آنلاین، تعداد صفحات وب را به زبان همه کشورها ارزیابی می‌کند. در این رده بندی، زبان انگلیسی ۵۰ درصد از سهم کل فضای وب را در اختیار دارد.