نخستین بار این سیستم در نمایشگاه CES۲۰۱۷ به‌عنوان یکی از موارد استفاده تجهیزات Vive Tracker رونمایی شد. این سیستم قابلیت ردیابی حرکات هر چیزی که به آن متصل شود را دارد و می‌تواند تمام این موارد را در دنیای مجازی بازتولید کند. به هرحال در آموزش‌های آتش‌نشانی Vive Tracker به یک سر شلنگ آتش‌نشانی متصل می‌شود و به کارآموز اجازه می‌دهد آتش مجازی را با تجهیزات واقعی خاموش کند. ابزار اصلی برای ورود به این دنیای مجازی هدست HTC Vive است. از سوی دیگر یک سیستم دقیق لمسی درشلنگ نیز نیروی جریان آب را شبیه‌سازی می‌کند. همچنین کارآموز باید لباس‌های مخصوص آتش‌نشانی بپوشد. پس از پوشیدن لباس‌ها هنگامی که کاربر در مجاورت آتش مجازی قرار می‌گیرد، گرم می‌شود.