این ماهواره‌ها حدود سه ساعت پس از پرتاب، وارد مدار شدند. پس از انجام آزمایش‌های بسیار، سامانه ماهواره‌ای ناوبری بیدو ۳ همراه با ۸ ماهواره بیدو ۳ که در حال حاضر در مدار قرار دارند، کار خواهند کرد. سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهواره‌ای ناوبری بیدو پروژه‌ محققان کشور چین برای توسعه سامانه ناوبری ماهواره‌ای مستقل است. این سامانه از سال ۲۰۰۰، خدمات ناوبری را عمدتا برای مشتریان در چین و مناطق همسایه آن، آغاز کرده است. اولین سامانه بیدو که به‌طور رسمی سامانه آزمایشی ماهواره‌ای ناوبری بیدو یا بیدو-۱ خوانده می‌شود، شامل سه ماهواره با پوشش و کاربردهای محدود است. نسل دوم این سامانه که به نام قطب‌نما یا بیدو-۲ شناخته شده است، یک سامانه ماهواره‌ای ناوبری جهانی شامل ۳۵ ماهواره است. این سامانه در چین در دسامبر ۲۰۱۱ با ۱۰ ماهواره شروع به کار کرد و برنامه‌ریزی شده است تا سال ۲۰۲۰ به کل زمین خدمات ارائه کند. سیستم ماهواره‌ای بیدو چهارمین سیستم ناوبری ماهواره‌ای جهانی پس از سیستم «جی‌پی‌اس» ایالات متحده، «گلوناس» (GLONASS) روسیه و گالیلئو اتحادیه اروپا است. قرار است چین تا پایان امسال یک سامانه ناوبری اولیه متشکل از ۱۸ ماهواره ناوبری بیدو ایجاد کند که ماموریت آنها خدمات‌رسانی به کشورهای واقع در امتداد مسیرهای «طرح راه ابریشم جدید» یا طرح «یک کمربند و یک جاده» (BRI) است. طرح راه ابریشم جدید، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که چین آن را در سال ۲۰۱۳ ارائه کرده است.