محمدجواد آذری‌جهرمی در همایش نقش فناوری اطلاعات در توانمندسازی زنان با اشاره به وضعیت دسترسی زنان به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: هم اکنون مطابق آمارها در ایران بیش از ۴۵ درصد از زنان از تلفن‌همراه استفاده می‌کنند و ۴۸ درصد از کاربران اینترنت را بانوان تشکیل می‌دهند. وی با بیان اینکه در ایران بیش از ۲۳ درصد توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌های موبایل‌محور از بانوان هستند و روزبه‌روز به تعداد آنها افزوده می‌شود، افزود: کمتر تحول مهمی را بتوان یافت که بانوان نقش محوری در آن نداشته باشند چراکه آنها با ویژگی‌های خاص خود راهگشای برخی از مسائل پیش‌روی بشریت محسوب می‌شوند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه طیف وسیعی از هنرمندان، ورزشکاران و دانشمندان را بانوان تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: بر همین اساس نمی‌توان نقش زنان را که ۵۰ درصد از جامعه جهانی را تشکیل می‌دهند نادیده گرفت. آذری‌جهرمی با اشاره به برنامه‌های رئیس‌جمهوری برای صعود بانوان در مسیر مدیریت، تصریح کرد: در وزارت ارتباطات بیش از ۱۰ نفر از بانوان به‌عنوان مدیران ارشد برگزیده شده‌ و ثابت کرده‌اند که می‌توانند الگوی مدیریت خلاق باشند.  وی با تاکید بر عدالت جنسیتی برای همه انسان‌ها، خاطرنشان کرد: تقسیم‌بندی زن و مرد در دنیای کنونی معنی ندارد و مسوولیت همگانی ماست که با برنامه‌ریزی صحیح در این راه تلاش و ممارست کنیم.