شاید این ابداع بتواند چگونگی ارتباط انسان و ماشین را متحول کند. دکتر «توبیاس لوتچر» (Tobias Loetscher)، پژوهشگر دانشگاه استرالیای جنوبی گفت: این امکان وجود دارد که یافته‌های پژوهش ما، تعامل میان انسان و ماشین را بهبود بخشد. وی افزود: انسان‌ها همیشه در جست‌وجوی خدمات بهبودیافته و شخصی‌سازی شده هستند. در هر حال، روبات‌ها و رایانه‌های کنونی، اخلاق اجتماعی ندارند؛ در نتیجه نمی‌توانند با سرنخ‌های غیرکلامی سازگار شوند. این پژوهش، فرصتی برای پیشرفت روبات‌ها و رایانه‌ها فراهم می‌کند تا در تفسیر حرکات اجتماعی انسان، طبیعی‌تر و بهتر عمل کنند. دانشمندان در این پژوهش، حرکات چشم ۴۲ داوطلب را هنگام انجام دادن کارهای روزانه بررسی و سپس، ویژگی‌های شخصیتی آنها را با استفاده از پرسش‌نامه ارزیابی کردند. لوتچر ادامه داد: این پژوهش، با بررسی رفتار بصری داوطلبان موفق شد نسبت به نتایج آزمایشگاهی، واکنش‌های طبیعی‌تری ارائه دهد. ما با استفاده از روش یادگیری ماشینی، نه تنها حرکات چشم را در زندگی روزمره بررسی کردیم، بلکه موفق شدیم ویژگی‌های جدیدی را برای پیش‌بینی ویژگی‌های شخصیتی آشکار کنیم. ویژگی‌های شخصیتی، الگوهای فردی رفتار، تفکر و احساس را مشخص می‌کنند. پژوهش‌هایی که روابط میان ویژگی‌های شخصیتی و حرکات چشم را مشخص می‌کنند، نشان می‌دهند که افرادی با ویژگی‌های شخصیتی خاص، چشمان خود را مانند یکدیگر حرکت می‌دهند.