سورنا ستاری در مراسم اعطای اولین گواهینامه‌های کیفیت به شرکت‌های دانش‌بنیان که در معاونت علمی و فناوری برگزار شد، گفت: یکی از مشکلاتی که در اقتصاد مبتنی بر دانش در بازار داریم موضوع استانداردها است. وی با بیان اینکه بسیاری از استانداردها توسط کشورهای دیگر حتی در شرایط غیرتحریم هم به شرکت‌های ما نمی‌دهند، گفت: برای دریافت استاندارد، نیاز به هزینه‌های سنگینی است و در این زمینه رقابت خیلی جدی بین شرکت‌ها دیده می‌شود. به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکتی که خواهان صادرات است باید استانداردهایی را اخذ کند اما مشکل اینجاست که این استانداردها توسط کشورهای آمریکایی به شرکت‌های ایرانی داده نمی‌شود. حتی اگر در شرایط تحریم هم نباشیم؛ یکی از این استانداردها، استاندارد API است که حتی برای شرکای اروپایی هم این گواهی صادر نمی‌شود. وی ادامه داد: امروز این اتفاق افتاده که دریافت استاندارد که به‌صورت یک موضوع خودتحریمی بوده، برای شرکت‌ها راحت شود که این موضوع در حوزه تکنولوژی اتفاق بسیار مهمی است. وی با بیان اینکه به این واسطه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند گواهی انطباق مورد تایید سازمان ملی استاندارد را دریافت کنند، گفت: از این پس شرکت‌ها می‌توانند گواهی را دریافت کنند که مورد تایید سازمان استاندارد است تا به بازار صادرات وارد شوند.