این سیستم‌های کوچک، به دلیل داشتن نیمه‌رساناهای حساس به نور می‌توانند بدون نیاز به باتری، خود را شارژ کنند. این سیستم، نور را به شارژ الکتریکی تبدیل می‌کند که برای به کار انداختن حسگرهای محیطی آنبرد و ذخیره اطلاعات کافی است. دستگاه‌های خودکار به دلیل داشتن توانایی بررسی در همه زمینه‌ها، کاربردهای گسترده‌ای در علم پزشکی و مهندسی دارند. نکته مهم، شناسایی قدرت این میکروروبات‌ها یافتن بهترین راه برای بهره‌برداری از آنهاست. یکی از دیگر نکات مورد توجه، چگونگی ابداع سیستم‌های نیروی محرکه میکروروبات‌هاست. هدف پژوهشگران ام.آی.تی از طراحی این میکروروبات، سهولت بخشیدن به روش جمع آوری داده‌های مورد نیاز در مورد شرایط آب و هوایی است. آنها قصد دارند از این میکروروبات‌ها برای بررسی محیط استفاده کنند. دو مورد از این محیط‌ها، خطوط لوله‌کشی و بدن انسان هستند.