این در حالی است که در انگلیس نیز گزارش سالانه هیات نظارت «مرکز ارزیابی امنیت سایبری هوآوی»(HCSEC) نشان می‌دهد نگرانی‌هایی درباره فرآیند‌های مهندسی نرم‌افزار هوآوی وجود دارد. همچنین دستگاه‌های این شرکت ممکن است ریسکی برای شبکه‌های مخابرات انگلیس دربر داشته باشند. HCSEC در ۲۰۱۰ میلادی همزمان با انتقال زیربنای مخابراتی هوآوی به وجود آمد تا دولت انگلیس بتواند فعالیت‌های آن را به دقت بررسی کند. ۴ سال بعد هیات نظارت تشکیل شد که یکی از مدیران ارشد هوآوی و نمایندگان ارشد سطوح مختلف دولتی و مخابراتی در آن حضور داشتند.  محدودیت‌هایی در فرآیندهای مهندسی هوآوی وجود دارد که ریسک‌های جدیدی در شبکه مخابرات انگلیس و چالش‌هایی در بخش مدیریتی ایجاد می‌کند.