درهمین راستا محققان دانشگاه پوردو و دانشگاه ویرجینیا یک روش ساخت مدار بسیار نازک و نوین ابداع کرده‌اند که اینترنت اشیا را در تمام اجسامی که بتوان روی آنها برچسب زد، فراهم می‌کند. این مدارهای الکترونیکی برچسبی برخی از گام‌های تولید را حذف می‌کند و در نتیجه از هزینه‌ها می‌کاهد. البته این مواد بسیار نازک پدیده جدیدی نیستند. به‌طور معمول مدارهای الکترونیکی روی ویفرهای سیلیکونی سخت چاپ می‌شوند. این مواد سخت باید چنان مقاوم باشند که بتوانند در برابر گرما و حکاکی شیمیایی مقاوم باشند. هر بار می‌توان یک مدار جدید روی چنین ویفری چاپ کرد. تکنیک جدید پرینت انتقالی نام دارد و سبب می‌شود یک ویفر چند بار استفاده شود. به این ترتیب می‌توان تعداد نامتناهی مدارهای مبتنی بر فیلم‌های انعطاف‌پذیر ساخت. با فرو کردن ویفر در آب می‌توان مدار را از آن جدا کرد. پس از فرآیند تولید، مدارهای نازک را می‌توان در شکل و اندازه مختلف ساخت و روی سطوح مختلف چسباند. به گفته محققان این استیکرها به تدریج ارتباطات بی‌‌سیم را ارتقا می‌دهند. با کمک آنها می‌توان یک حسگر را ساخت یا آن را روی یک پهپاد چسباند. سپس پهپاد را به مناطق خطرناک فرستاد تا نشت گاز را کشف کند.