در شرایطی که نشت اطلاعاتی بزرگ در سازمان رخ می‌دهد تا حداقل یک میلیون رکورد به سرقت برود، یک‌سوم هزینه‌های مربوطه به کسب و کار از دست رفته اختصاص می‌یابد. البته باید توجه داشته باشیم این هزینه‌ها همچنان رو به افزایش است. به گفته IBM از گزارش سال ۲۰۱۷ به بعد میانگین هزینه‌های مربوط به نشت اطلاعات سازمانی در گستره جهانی با رشد ۴/ ۶ درصدی به ۸۶/ ۳ میلیون دلار رسید. همچنین تعداد سرقت‌های بزرگ اطلاعاتی که در سال ۲۰۱۳ میلادی ۹ مورد گزارش شده بود، در سال ۲۰۱۷ با افزایش چشمگیر به ۱۶ مورد رسید. این مطالعه که با پشتیبانی شرکت IBM انجام شده بود، همچنین نشان داد هزینه تحمیل شده به سازمان برای سرقت یک میلیون رکورد حدود ۴۰میلیون دلار محاسبه می‌شود و در مقابل پیش‌بینی شده است اگر تعداد رکوردهای اطلاعاتی سرقت شده از سازمان به ۵۰میلیون مورد برسد، خسارتی بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار باقی می‌ماند. محققان اعلام کردند میانگین زمانی که برای تشخیص و شناسایی یک نشت اطلاعاتی بزرگ صرف می‌شود ۳۶۵ روز است که این رقم حدود ۹۹ روز بیشتر از سرقت اطلاعاتی کوچک به طول می‌انجامد. در این میان زمانی که نشت اطلاعاتی بزرگ صورت می‌گیرد بزرگ‌ترین هزینه مربوط به از دست رفتن کسب وکار است که پیش‌بینی می‌شود رقمی بالغ بر ۱۱۸ میلیون دلار به‌ازای هر ۵۰میلیون رکورد سرقت‌شده باشد.