ضمنا اگر هم نخواهید هشتگی را به ویدئو اضافه کنید، یوتیوب به‌صورت خودکار ۳ هشتگ اولی را که در توضیحات ویدئو مشاهده کند به‌عنوان هشتگ به ویدئو شما اضافه می‌کند. پس بهتر است قبل از یوتیوب خودتان هشتگ‌ها را به ویدئو اضافه کنید. اگر هم شما یک کاربر ساده یوتیوبی هستید و قصد دارید اطلاعات بیشتری راجع به یک موضوع خاص به‌دست بیاورید، کافی است روی هشتگ موردنظرتان کلیک کنید تا ویدئوهای مرتبط با آن هشتگ را به‌طور کامل مشاهده کنید. ضمنا اطلاعات کامل در مورد این ویژگی در صفحه پشتیبانی یوتیوب به‌طور کامل ذکر شده است.