نکته تکان دهنده دیگر اینکه زمانی که این آی‌فون پیدا شد هنوز ۸۰ درصد از باتری آن باقی مانده بود. این آی‌فون نه تنها توانسته بود زیر آب دوام بیاورد، بلکه موفق شده بود بخش زیادی از باتری خودش را هم طی دو روز اقامت در زیر دریا حفظ کند! چیزی شبیه یک افسانه! این غواص پس از اینکه این آی‌فون را در عمق ۱۰ متری دریا پیدا کرده متوجه شده هنوز ۸۴ درصد از باتری آن باقی مانده است. او سپس تلاش برای یافتن صاحب آی‌فون را شروع کرده است. آن‌طور که مشخص شده، صاحب آی‌فون زمانی که برای گشت و گذار به دریا آمده، آی‌فون خود را ناخواسته از داخل قایق به داخل آب انداخته و این‌طور تصور کرده که باید قید این آی‌فون را بزند. ظاهرا او  بی‌خبر بوده که چه معجزه‌ای قرار است رخ دهد. این آی‌فون جان سخت پس از گذراندن سفر ۲ روزه زیردریا بالاخره به دست صاحبش رسید.