براساس اعلام اتحادیه رایانه کشور، آن دسته از فروشگاه‌هایی که اقدام به بستن واحدهای خود بدون دریافت مجوز کرده‌اند، متخلف محسوب شده و سازمان تعزیرات با آنها برخورد می‌کند. براساس این اعلامیه هر مسوول واحد صنفی که احتیاج به تعطیلی واحد صنفی خود دارد، باید با مراجعه به اتحادیه و با ارائه درخواست کتبی، زمان و مدت تعطیلی خود را اعلام و مجوز دریافت کند. در ادامه آخرین قیمت برخی محصولات کامپیوتری در بازارهای داخلی ارائه شده است.

26 (1)