یکی از این روبات‌ها، با نصب یک تلفن همراه روی چند چرخ ساخته شده است. پژوهشگران ادینبرو با استفاده از یک دوربین و یک قطب‌نما توانستند برنامه‌های مورد نظر خود را در محیط طبیعی حشرات، اجرا کنند و با این کار، تقلید حرکات حشره توسط روبات را به دقت بررسی کردند. این روبات می‌تواند چشم اندازهای یک حشره را در محیط زندگی آن ثبت کند و موارد ثبت شده را برای تقلید حرکات به کار ببرد. همچنین، روبات با استفاده از قطب‌نما و سرعت چرخ‌ها، قادر به ردیابی مسیر و فاصله نقطه حرکت خود تا مقصد خواهد بود. دانشمندان امیدوارند که با تقلید از حشرات، کنترل روبات برای وظایف ساده، کم‌هزینه‌تر، ساده‌تر و قوی‌تر باشد. این یافته‌ها می‌توانند به روبات‌ها در انجام دادن وظایف مکرر و روزانه مانند بیرون گذاشتن زباله‌ها یا سمپاشی محصولات مزارع کمک کنند. برای مثال، ممکن است گروهی از روبات‌های حشره‌ مانند بتوانند زباله ها را جمع‌آوری کنند و آنها را به یک محل مخصوص ببرند یا ممکن است یک روبات بتواند در اطراف مزرعه به حرکت درآید و کودها یا آفت‌کش‌ها را پخش کند.  این پژوهش، در نشست بین‌المللی علوم اعصاب «FENS» در برلین ارائه شد.