اپل معتقد است که می‌توان بودجه موردنظر را در زمینه تولید انرژی سرمایه‌گذاری کرد؛ بنابراین شرکت‌هایی که با اپل مشارکت می‌کنند، دسترسی بهتری به منابع انرژی تجدیدپذیر خواهند داشت. بسیاری از شرکت‌های وابسته به اپل، در چین قرار دارند و این به معنای دسترسی گسترده‌تر شرکت‌ها به منابع انرژی خورشیدی و باد خواهد بود. هنوز مشخص نیست که چه مقدار از این بودجه، از صندوق ذخایر اپل و چه میزان آن از شرکت‌های وابسته تامین می‌شود. اپل امیدوار است که بودجه ۳۰۰ میلیون دلاری بتواند به گسترش پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر کمک کند. به گفته این شرکت، پروژه‌های موردنظر می‌توانند به‌طور کلی، بیش از یک گیگاوات انرژی تجدیدپذیر را تامین کنند. بخشی از دلیل درخواست این بودجه، کمک به شرکت‌های کوچک‌تری است که در یافتن انرژی پاک با گوگل همکاری می‌کنند. از آنجا که اپل در اوایل سال‌جاری اعلام کرد که می‌خواهد همه شرکت‌های وابسته، به‌طور کامل از انرژی پاک استفاده کنند، این پروژه از اهمیت بسیاری برخوردار است.