اگر این افشای اطلاعات پس از ماه می ‌۲۰۱۸ اتفاق می‌افتاد، تحت قانون جدید فیس‌بوک احتمالا با جریمه بیشتری روبه‌رو می‌شد که شامل ۴ درصد درآمد سالانه یا ۲۰ میلیون یورو است. این نخستین جریمه برای مارک زاکربرگ است و کارشناسان معتقدند چند جریمه دیگر نیز در انتظار فیس‌بوک است، زیرا دفتر کمیسیون اطلاعات انگلیس همچنان مشغول تحقیق درباره فرآیند‌های اشتراک‌گذاری اطلاعات فیس‌بوک است.