در هر حال، انجام این کار بسیار دشوار خواهد بود زیرا رفتن به مریخ، تنها یکی از چالش‌برانگیزترین ماموریت‌های فضایی محسوب می‌شود، اما جمع کردن نمونه‌ها و آوردن آنها به زمین، موضوع پیچیده‌تری است. در واقع، این طرح، سه ماموریت جداگانه را شامل می‌شود که به یکدیگر وابسته هستند. نخستین آنها، ماموریت «مریخ ۲۰۲۰» ناسا است که برای ماه جولای سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی می‌شود. دومین ماموریت، فضاپیمای «فچ» (Fetch) آژانس فضایی اروپاست که پرتاب آن، برای سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی می‌شود.  قرار است این فضاپیما، مسیر فضاپیمای مریخ ۲۰۲۰ را ردیابی کند و به گردآوری نمونه‌ها بپردازد. این نمونه‌ها در یک جعبه قرار خواهند گرفت که روی فضاپیما قرار می‌گیرد. پس از آن، فضاپیما به فرودگر خود که دارای یک سیلندر است، متصل می‌شود و در مدار اطراف مریخ به گردش درمی‌آید. ماموریت سوم موسوم به «مدارگرد بازگشت به زمین» (Earth Return Orbiter) نیز متعلق به آژانس فضایی اروپاست. این مدارگرد، در ایستگاه قرار می‌گیرد تا نمونه‌های مورد نظر را جمع‌آوری کند.  نمونه‌های جمع‌آوری شده، تا سال ۲۰۳۰ در آمریکا فرود خواهد آمد و پس از آن، نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های سراسر جهان ارسال می‌شوند. همه این پروژه‌ها در صورتی عملی هستند که هر دو آژانس، ارزش و تاثیر آنها را در فناوری تایید کنند.