در حال حاضر، یک مطالعه جدید ازسوی یک تیم در موسسه علوم صنعتی دانشگاه توکیو، یک برنامه هوش مصنوعی جدید را توسعه داده است که می‌تواند الگوهای پراکندگی مواد رادیواکتیو در طول یک فاجعه هسته‌ای را بیش از ۳۰ ساعت جلوتر، پیش‌بینی کند. این سیستم از فناوری یادگیری ماشین برای پیش‌بینی‌های خود استفاده می‌کند. «تاکائو یوشیکانه»، محقق اصلی این مطالعه توضیح داد: ابزار جدید ما ابتدا با استفاده از سال‌ها داده‌های مرتبط با آب و هوا برای پیش‌بینی چگونگی توزیع رادیواکتیو از یک نقطه خاص، آموزش داده شده است. در آزمایش‌های بعدی می‌توان جهت پراکندگی را با حداقل ۸۵‌درصد دقت پیش‌بینی کرد، در حالی که با الگوهای آب و هوایی قابل پیش‌بینی‌تر در زمستان می‌توان به دقت ۹۵‌درصدی رسید.