خوشبختانه محققان MIT چاره‌اندیشی کرده‌اند. آخرین نسخه از روبات چیتا به نام «چیتا ۳» می‌تواند بدون چشم و تنها با استفاده از تشخیص تماسی بدود، از پله و جاهای مرتفع بالا رود و حتی بپرد. این روبات که مانند گربه است، به یک جفت الگوریتم متکی است که هر دو به این روبات کمک می‌کنند تا همان‌طور که شما می‌توانید راه خود را در حمام و در تاریکی پیدا کنید، محیط خود را احساس کند و بهترین راه را برای حرکت رو به جلو دریابد. الگوریتم اول از شتاب‌سنج، ژیروسکوپ و موقعیت قرارگیری پاها استفاده می‌کند تا بتواند به حرکت روبات کمک کند. اگر چیتا روی یک جسم غیرمنتظره پا بگذارد، این الگوریتم می‌تواند تعیین کند که هر کدام از پاها باید در چه موقعیتی قرار بگیرند. الگوریتم دوم، موقعیت روبات را پیش‌بینی می‌کند تا بتواند به سرعت نسبت به وضعیت آن واکنش نشان دهد. حتی اگر شما روبات را پشت و رو کنید، می‌داند که چگونه به مسیر خود بازگردد.