دن مکنیش (Dan Macnish) مهندس استرالیایی است که یک دوربین فوری طراحی کرده است که می‌تواند عکس‌ها را به تصاویر کارتونی تبدیل کند. وی با استفاده از شبکه عصبی عکس‌ها را به تصاویر خام کارتونی ترجمه کرد. شبکه‌های عصبی سیستم‌ها و روش‌های محاسباتی نوین برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت پیش‌بینی پاسخ‌های خروجی از سامانه‌های پیچیده هستند. مکنیش با استفاده از بازی آنلاین «!Quick, Draw» (سریع نقاشی بکش) گوگل میلیون‌ها تصاویر گرافیکی و هنری که موسوم به دودلز (Doodles) هستند را نقشه‌برداری کرد. سپس داده‌های بازی به دسته‌هایی طبقه‌بندی می‌شوند که پردازنده تصویر قادر به تشخیص آنها است تا تصویر کارتونی مرتبط را ارائه دهد. جالب است که کاربران هیچ‌گاه نمی‌توانند بفهمند عکس اصلی قرار بود به چه تصویری شبیه باشد.