پژوهشگران این پروژه می‌گویند: ما در این روش، با جست‌وجو در مجموعه‌ای از ترتیب‌های احتمالی اجزای مدولار، یک ابزار روباتیک تولید کرده‌ایم که قادر به ردیابی مسیرهای ورودی حرکت است. این فرآیند، با دستورالعملی از آنچه روبات باید انجام دهد، آغاز می‌شود. مهندسان دیزنی، در ابتدا مجموعه‌ای از بازوهای مکانیکی مبتنی بر قابلیت‌های متفاوت طراحی کردند. سپس، شرکت از این روش طراحی برای ابداع روبات‌های دارای پا استفاده کرد و نهایتا، این طراحی، به نخستین نمونه سگ روباتیک منتقل شد. قابلیت‌های استفاده از این روبات، با مجهز شدن به قدرت فیلمبرداری، بیشتر می‌شود و می‌توان از آن برای نمایش‌های زنده استفاده کرد.