این حمله کاوشگر ارز دیجیتالی در تمام دستگاه‌های متصل و سرورهای تحت سرویس SSH (فراهم‌کننده اتصال امن برای دستگاه‌های IoT) رخ می‌دهد. این بات به‌طور عمده به دنبال دستگاه‌هایی می‌گردد که روی آنها پروتکل  Remote Desktop Protocol) RDP) فعال باشد، سپس از آنها سوءاستفاده کرده و اسکریپتی را اجرا می‌کند تا بدافزار کاوشگر دانلود و نصب شود. سایتی که اسکریپت از آن دانلود می‌شود یک سایت مخرب در حوزه مالی است که مهاجم به کمک تکنیک‌های پیشرفته‌ای در صورت مسدود شدن لینک‌ها، دامنه آن را تغییر می‌دهد تا عملیات مخرب ادامه یابد. پس از دانلود اسکریپت و اجرای آن، ابتدا اتصال سیستم به اینترنت و سایت Baindu.com و سپس سیستم عامل آن بررسی می‌شود. اسکریپت پس از راه‌اندازی اولیه، کاوشگر را دانلود می‌کند و از مکانیزمی برای پایداری در سیستم استفاده می‌کند تا با راه‌اندازی سیستم بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.