این شرکت عنوان کرد که رنگ قرمز گدازه‌ای گوشی وان‌پلاس T۵ بسیار محبوب بود اما قصد آنها این بار انجام یک کار با محدودیت بیشتر است؛ انتشار رنگی که طرفداران را بیش از پیش هیجان‌زده کرده درحالی‌که متانت خاصی هم در آن موج بزند. آنها در نظر داشته‌اند که رنگ جدید کیفیتی مشابه کهربا داشته باشد و البته تا چندین سال آینده مورد تقاضای هواداران باشد. وان‌پلاس از یک پوشش پلیمری جدید استفاده می‌کند که تاکنون استفاده از آن روی سایر گوشی‌های هوشمند بی‌سابقه بوده و این قضیه یادآور پوششی است که روی سایر رنگ‌های گوشی وان‌پلاس هم اعمال شده بود. این رنگ جدید به یک لایه تبخیرشده پلیمری نیاز دارد که کمپانی سازنده روی آن کار کرده است تا به درجه‌ای بالا از شفافیت برسد و نتیجه آن چهره براقی است که پشت لایه‌ی شیشه‌ای گوشی‌های وان‌پلاس ۶ قرمز دیده می‌شود.