در حالی که در سال ۲۰۱۷، فیشینگ رتبه سوم خطرناک‌ترین خطر محسوب می‌شد، این موضوع برای سال ۲۰۱۸ تغییر کرد. تقریبا نیمی (۴۸ درصد) پاسخ‌دهندگان حملات فیشینگ را به‌عنوان تهدید شناخته و ۴۵ درصد گفته‌اند که کسب و کارشان حساس به حملات DNS است. به‌طور کلی، نوع جدیدی از نرم‌افزارهای مخرب به رتبه شش رسیده و فیشینگ رتبه اول است، پس از آن انکار سرویس توزیع شده (DDoS) و حملات تلفن همراه کاهش یافت. باج‌افزار از جایگاه پنجم در سال ۲۰۱۷ تا سوم در سال ۲۰۱۸ رشد کرد؛ با این حال، این موضوع در حوزه‌های جغرافیایی متفاوت است. اکثریت بزرگی از تصمیم‌گیرندگان فناوری‌اطلاعات، در انگلیس (۶۹درصد) گزارش دادند که کسب‌وکارشان تقریبا به‌طور کامل برای مدیریت امنیت‌ فناوری‌اطلاعات و حفاظت از تهدیدات آماده است؛ در حالی که تنها ۵۴ درصد از تصمیم گیرنده فناوری‌اطلاعات، در ایالات‌متحده و استرالیا گزارش مشابهی داده‌اند.