آخرین اختراع فیس‌بوک، که اخیرا در روزنامه Metro UK منتشر شده است، نشان می‌دهد طرح جدید فیس‌بوک به‌صورتی است که میکروفن گوشی کاربران با سیگنال‌های غیر قابل شنیدن تلویزیون، مورد هدف قرار می‌گیرد. در این طرح فیس‌بوک به‌صورت مخفیانه واکنش افراد را نسبت به محتوای تبلیغات تلویزیون ضبط می‌کند. در این سیستم، فیس‌بوک سیگنال‌های پنهان خود را به شرکت‌ها می‌دهد تا در آگهی‌های تلویزیونی خود قرار دهند. سپس فیس‌بوک صداهای ضبط شده کاربران را تجزیه و تحلیل می‌کند و به شرکت‌ها اطلاع می‌دهد که آیا تبلیغات تلویزیونی آنها باعث جلب توجه افراد شده است یا خیر.