برخی از منابع می‌گویند که نرم‌افزار و فناوری تشخیص چهره همچنان در شناسایی چهره برخی افراد با مشکل روبه رو شده است و این به آن معنی است که توسعه‌دهندگان هنگام انتخاب تصاویری که به سیستم وارد می‌کردند، رویکرد نژاد پرستی داشته‌اند. برای مثال در سال ۲۰۱۵ فناوری یادگیری ماشین گوگل به اشتباه دو فرد سیاه پوست را به عنوان گوریل شناسایی کرده بود. در حال حاضر مایکروسافت قراردادی را با دولت بسته است تا از ابزار تشخیص چهره خود برای تشخیص تهدیدات بالقوه نیز استفاده کند. همچنین اعمال تغییرات در سیستم تشخیص چهره برای شناسایی دقیق افراد سیاه پوست نیز نشان‌دهنده کاهش تعصبات نژادی است.