این موجودات دو نوع هستند؛ اولی‌ها از او کوچک‌تر بوده پس می‌تواند آنها را بخورد و هربار بزرگ‌تر از قبل شود. برخی دیگر هستند که از او بزرگ‌ترند به نام vemberها که باید مراقب باشید با آنها برخورد نکنید چراکه خورده می‌شوید. در طول مسیر باید مراقب موانعی که بر سر راهتان قرار می‌گیرند باشید مانند لامپ‌ها، مکعب‌های یخی و… در مسیرتان قارچ‌هایی نیز قرار می‌گیرند که با تغذیه از آنها قدرت‌هایی خاص گرفته و از آنها در راستای عبور از موانع یا تغذیه سریع‌تر استفاده می‌کنید. این بازی همراه با صداگذاری بسیار جذاب و عالی طراحی شده است و نیز دارای طراحی زیبایی بوده که برای هر فردی بنا به خواست خودش و محیط‌هایی که در آن بازی می‌کند، می‌تواند متغیر یا کاملا شخصی باشد. کنترل آن نیز به صورتی بسیار ساده ممکن شده تا بازی را برای هر فردی در هر سنی مناسب کند.