شرکت مایکروسافت ادعا می‌کند که انجام این کار با بهبود فناوری هوش مصنوعی‌اش ممکن است. پس از اعمال تغییرات اکنون میزان خطاها در سیستم تشخیص چهره برای آقایان دارای پوست تیره به میزان ۲۰ برابر و برای خانم‌ها به میزان ۹برابر کاهش یافته است. برخی منابع می‌گویند که نرم‌افزار و فناوری تشخیص چهره همچنان در شناسایی چهره برخی افراد با مشکل روبه‌رو بوده و این بدان معنی است که توسعه‌دهندگان در هنگام انتخاب تصاویری که به سیستم وارد می‌کردند، رویکرد نژادپرستی داشته‌اند.  برای مثال در سال ۲۰۱۵ فناوری یادگیری ماشین گوگل به اشتباه دو فرد سیاه‌پوست را به‌عنوان گوریل شناسایی کرده بود. در حال حاضر مایکروسافت قراردادی با دولت آمریکا بسته است تا از ابزار تشخیص چهره خود برای تشخیص تهدیدات بالقوه نیز استفاده کند. همچنین اعمال تغییرات در سیستم تشخیص چهره برای شناسایی دقیق افراد سیاه‌پوست نیز نشان‌دهنده کاهش تعصبات نژادی است.