اما یک محموله جالب دیگر نیز همراه این موشک به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده شد. این محموله نخستین دستیار روباتیک مجهز به هوش مصنوعی است که قرار است در این ایستگاه زندگی کند. روبات مذکور CIMON نام گرفته که شبیه یک توپ والیبال با نمایشگری در یک سوی آن است. این نمایشگر یک صورتک کارتونی ساده است که روبات با کمک آن می‌تواند با فضانوردان حاضر در ایستگاه ارتباط برقرار کند. همچنین سیمون مجهز به ۱۴ فن داخلی است که با مکیدن هوای داخل ایستگاه و بیرون دادن آن، روبات را به حرکت در می‌آورند. این به آن معناست که سیمون می‌تواند در ایستگاه شناور بماند، به فضانوردان نزدیک شود و در پاسخ به یک سوال سر تکان دهد. شرکت ایرباس روبات سیمون را برای سازمان فضایی ملی آلمان ساخته است. هدف از تولید این روبات بررسی آن است که آیا روبات‌های هوشمند می‌توانند با فضانوردان همکاری و زندگی در فضا را تسهیل کنند یا خیر؟ تا به حال سیمون در یک پرواز پارابولیک آزمایش شده است. (در پرواز پارابولیک هواپیما مسیر خاصی را پرواز می‌کند تا لحظات کوتاهی از بی‌وزنی را ایجاد کند).