شرکت مخابراتی ژاپنی سافت بانک با همکاری شرکت روباتیک Aldebaran SAS (فرانسوی)  این روبات  ۱۲۰سانتی‌متری را ساخته‌اند. پپر می‌تواند صورت‌ها و احساس افراد را شناسایی کند و به صورت صوتی یا  نشان دادن پیام در تبلت روی سینه‌اش به سوالات پاسخ دهد. علاوه بر آن می‌توان روبات را برای محیط‌های کاری مختلف برنامه‌ریزی کرد. به گفته این بانک، پپر چشم‌اندازی از طرح اولیه «شعبه آینده» را فراهم می‌کند. البته این روبات به اندازه‌ای پیشرفته نیست که بتواند فعالیت‌های پیچیده را انجام دهد.