در مرحله بعد گجت رتبه‌ای از یک تا ١٠ را نشان می‌دهد. یک نشان می‌دهد که بوی بدن آزاردهنده نیست و ١٠ به آن معناست که فرد باید از عطر یا اسپری استفاده کند. همچنین این گجت به کاربر نشان می‌دهد آیا بیش از اندازه از عطر استفاده کرده است یا خیر. در حقیقت این دستگاه شدت بو را می‌سنجد. گروه مشتریان هدف این شرکت، افراد ٤٠ تا ٥٠ ساله هستند، زیرا افراد در این سن نسبت به بوی بدن خود حساس می‌شوند. این دستگاه چنان کوچک است که در جیب جای می‌گیرد.