این شرکت به‌عنوان بخشی از قرارداد، یک ماهواره نظامی امنیتی را روی قدرتمندترین موشک عملیاتی جهان به فضا خواهد فرستاد.پیش‌بینی می‌شود نیروی هوایی آمریکا ماهواره AFSPC-۵۲ را در تابستان یا پاییز ۲۰۲۰ از مقر کندی در فلوریدا به مدار زمین بفرستد.این در حالی است که نیروی هوایی آمریکا پس از یک پرواز آزمایشی این قرارداد را با اسپیس ایکس امضا کرده و به همین دلیل کارشناسان آن را گامی بزرگ برای اسپیس ایکس می‌دانند.همچنین گفته می‌شود مبلغ قرارداد نیروی هوایی با اسپیس ایکس بیش از هزینه‌های معمول است اما دلیل آن ملزومات تضمینی ماموریت نظامی است.