محمدحسین سجادی نیری افزود: هدف این برنامه رفع موانع پیش روی کسب‌وکارهای نوین و خلاق است تا بتوان در قالب ارائه خدمات در فضای کسب‌وکار آنها و کمک به توسعه بازار این شرکت‌ها از آنها حمایت کرد. در همین راستا آیین‌نامه این برنامه با همکاری معاونت سیاست‌گذاری معاونت علمی و مرکز فناوری‌های راهبردی و مدیریت امور شرکت‌های دانش‌بنیان تدوین و در سال ۹۶ از سوی معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. وی گفت: برای تحقق این موضوع دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت‌های خلاق در راستای شناسایی و ارزیابی شرکت‌های خلاق دارای صلاحیت تشکیل و حمایت‌های اولیه نیز برای ارائه به شرکت‌های خلاق در نظر گرفته شد. پس از اجرای اولیه این برنامه در سال ۹۶، مقرر شد تا در سال جدید اجرای این برنامه حمایتی در ذیل فعالیت‌های اصلی معاونت علمی و ستاد فناوری‌های نرم و هویت ساز قرار بگیرد. سجادی نیری تاکید کرد: این حمایت‌ها صرفا مالی نیست و توسعه بازار، تسهیل‌گری، کمک به بازاریابی، رفع موانع را نیز شامل می‌شوند. همچنین یکسری از حمایت‌ها از جمله کمک به توسعه بازار، شرکت در دوره‌های آموزشی، مشاوره‌های تجاری‌سازی، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی، مانند حمایت‌هایی است که از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز صورت می‌گیرد.