این کار بدون هرگونه نظارت یا دخالت انسانی صورت می‌گیرد. از این فناوری می‌توان برای توانمندسازی روبات‌های مختلف نظامی و غیرنظامی نیز استفاده کرد و درک و آگاهی آنها را از محیط اطرافشان افزایش داد. حداقل تعداد عکس‌های دو بعدی که این سیستم هوش مصنوعی برای طراحی مدل‌های سه‌بعدی به آنها نیاز دارد پنج تصویر است.  Generative Query از همین طریق ابعاد، اندازه و رنگ یک شیء را تشخیص داده تمامی اطلاعات مذکور را با یکدیگر ترکیب کرده و نتیجه نهایی را ارائه می‌دهد. نتیجه نهایی اجرای این طرح تولید دستگاه‌های هوشمندی خواهد بود که به‌طور خودکار در مورد محیط اطراف اطلاعات کسب می‌کنند و بدون دخالت افراد می‌توانند محصولاتی ابداع کنند.