کاربران فیس‌بوک می‌توانند از طریق سرویس Fb.gg به تعداد زیادی فیلم از بازی‌های ویدئویی دسترسی پیدا کنند. این سرویس به گونه‌ای هوشمند می‌تواند ویدئوهای بازی‌های مختلف را بر اساس سلیقه و لایک‌های کاربر مدیریت کرده و در صفحه پروفایل وی نمایش دهد. سرویس جدید فیس‌بوک همچنین گروه‌ها و پیج‌هایی که کاربر لایک کرده و دنبال می‌کند را نیز در سیستم خود مدنظر قرار داده و ویدئوها را بر اساس این فیلترها در پروفایل شخص نمایش می‌دهد. انتشار خبرهای متنوع دیگری نیز مرتبط با دنیای بازی‌های ویدئویی مانند اخبار مربوط به برگزاری مراسم‌ها، اعلان‌های شرکت‌های تولیدکننده بازی‌های ویدئویی و غیره نیز از طریق این سرویس صورت می‌پذیرد.