محمدجواد آذری جهرمی در جلسه معرفی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با بیان اینکه هزینه در عرصه دانشگاهی نوعی سرمایه‌گذاری است، گفت: با سرمایه‌گذاری‌هایی که از ابتدا تاکنون در عرصه ICT صورت گرفته است بازاری به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ایجاد شده است که از این میزان پنج هزار میلیارد تومان به خزانه دولت تزریق می‌شود که یکی از منابع بودجه دولت به حساب می‌آید. وی با اشاره به اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه این بازار با رشد ۵/ ۲ برابری باید به بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان برسد، خاطرنشان کرد: فقط با اجرای طرح ثبت گوشی‌های همراه به‌عنوان یک زیر پروژه دولت الکترونیک با ارتباط سه دستگاه وزارت ارتباطات، وزارت صنعت و گمرک کشور بیش از ۱۶۰۰میلیارد تومان در سال، پرداختی به خزانه دولت افزایش یافت. وزیر ارتباطات از آماده شدن طرحی با همکاری شش دستگاه دولتی خبر داد و افزود: با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات، کار، صنعت، علوم و سازمان امور استخدامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طرح کارآفرین آماده شد که در دولت به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است.