در تمام این حالت‌ها نمایشگر رایانه در فاصله ۷۰ سانتی‌متری خط دید کاربر باقی می‌ماند. کار با رایانه طاقت‌فرسا است و خیلی از کاربران از ساعت‌های متمادی پشت میز و صندلی نشستن خسته می‌شوند. در همین راستا صندلی مخصوص کار با رایانه ساخته شده که این فرآیند خسته‌کننده را ارتقا می‌دهد. اجزای این صندلی که Droian WorkStation نام گرفته، کاملا قابل تغییر است. کاربر می‌تواند تا ۱۴۰ درجه صندلی را خم کند، ارتفاع آن را بالا و پایین ببرد یا صندلی را جلو و عقب کند. در تمام این حرکات نمایشگر رایانه نیز متناسب با او تغییر می‌کند. نمایشگر همیشه در خط دید کاربر و با فاصله ۷۰ سانتی‌متری از او قرار دارد. جالب آنکه دستگاه دارای تنظیمات سرمایشی و گرمایشی است و کاربر می‌تواند در زمستان گرم بماند یا در تابستان خنک شود.