تاج‌الدین با اشاره به اینکه توییتر برخلاف برخی شبکه‌ها محیطی تفریحی نیست و شبکه مجازی مساعدی برای ارتباط با افکار عمومی است، گفت: توییتر می‌تواند جایی باشد برای بازخور‌دگیری شخصیت‌های حقوقی از شخصیت‌های حقیقی، به نظر می‌رسد فضای توییتر رسمیت بیشتری نسبت به دیگر فضاهای ارتباطی داشته باشد. به گفته نماینده مردم اصفهان، وقتی یک شبکه مجازی، شبکه مجازی بین‌المللی و فراگیر باشد، عدم حضور در آن به معنای کمک به بازاریابی سیاسی رقباست. اگر ما هم حرفی برای گفتن داریم که قطعا داریم، باید آن را به هر وسیله بازگو کنیم و در معرض قضاوت افکار عمومی بگذاریم، باید به افکار عمومی فرصت گردآوری نظرها و عقاید و اخبار را بدهیم و داوری را به آنها بسپاریم، تاج الدین افزود: وقتی که ما در یک فضای مجازی فراگیر نباشیم طبعا افکار عمومی اخبار را یک‌طرفه گردآوری خواهد کرد بنابراین یک طرفه هم به قاضی می‌رود.