رضا جواهری، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست‌جمهوری گفت: با توافق صورت گرفته میان مرکز افتا و سازمان فناوری اطلاعات ایران و به منظور چابک‌سازی و تسهیل در روند اخذ گواهی مدیریت امنیت اطلاعات، مقرر شد تا برخی مقررات دست و پاگیر حذف شود. وی ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته روند گرفتن گواهینامه ارائه تمامی خدمات برای شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، مدت زمان مشخصی از ابتدای تکمیل پرونده تا اخذ گواهی، در نظر گرفته شد که بسیار کوتاه‌تر از زمان صدور گواهی در گذشته است.  رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست‌جمهوری افزود: در دو نشست برگزار شده میان روسای مرکز مدیریت راهبردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات ایران، هر دو طرف بر اجرای دقیق زمان‌بندی تعیین‌شده برای صدور گواهی امنیت اطلاعات شرکت‌ها توافق کردند.