وی با انتشار تصویری از مصرف ترافیک داخلی اینترنت که ۳۰۳.۲۴گیگابیت بر ثانیه است و نیز ظرفیت مرکز تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات در تهران که ۲۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه است، گفت: این آمار از مرکز تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات در تهران اخذ شده است. جهرمی ادامه داد: این مرکز سال گذشته با ترافیک عبوری ۸گیگابیت بر ثانیه افتتاح شد اما اکنون به همت جوانانی که هر روز توسط گروه‌های مختلف موانعی برای آنها ایجاد می‌شود، به بیش از ۳۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده است. وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: این به معنی رشد بیش از ۳۷برابری تبادل ترافیک داخلی در شبکه ملی اطلاعات است. جهرمی گفت: طبیعتا حضور در عرصه‌های بین‌المللی باعث رشد بیشتر محصولات داخلی هم در عرصه رقابت و هم کسب سهم بازار می‌شود. پس به جوانان اعتماد کنیم.