در حالی که کسب و کارهای فعال در این منطقه به‌صورت گسترده گرفتار حملات سایبری هستند، یک سازمان بزرگ با بیش از ۵۰۰ کارمند می‌تواند در جریان این حملات سایبری ضرر اقتصادی ۳۰ میلیون دلاری را پیش‌روی خود ببیند. این گزارش را مرکز «فراست و سولیوان» در جریان بررسی‌های جدید خود منتشر کرد و توضیح داد مطالعات آن با پشتیبانی شرکت مایکروسافت روی ۱۳۰۰ نفر در ۱۳ بازار مختلف این منطقه از جمله سنگاپور، اندونزی، استرالیا، هند، ژاپن و چین انجام شده است. در مقایسه با این آمار، یک سازمان متوسط که بین ۲۵۰ تا ۴۹۹کارمند دارد در جریان بروز حملات سایبری کمتر آسیب می‌بیند و میانگین ضرر مالی ناشی از این حملات برای آن ۹۶ هزار دلار برآورد شده است.

در این بررسی همچنین مشخص شد در بیان تمام سازمان‌هایی که در منطقه آسیا پاسیفیک فعال هستند، طی سال گذشته حملات سایبری در مجموع باعث بروز خسارت مالی بالغ بر ۷۵/  ۱ تریلیون دلار شده است. تنها در سنگاپور حملات سایبری هزینه‌ای بالغ بر ۷/  ۱۷ میلیارد دلار را به اقتصاد آن وارد کرده و هر سازمان بزرگ در این کشور به‌طور میانگین با هر حمله سایبری ۸/  ۱۳ میلیون دلار خسارت دیده است. این در حالی است که سازمان‌های متوسط در سنگاپور با هر حمله سایبری با خسارت ۱۷۷ هزار دلاری مواجه شده‌اند.